Bu süre şebeke sularınızın kirlilik oranına göre fakrlılık gösteren bir konu olsa da genel olarak filtrelerimizin değişim sürelerini şu şekilde sıralayabiliriz;  İlk 3 filtre maksimum 1 yıl süre ile kullanılmalı ve değişimleri gerçekleştirilmelidir. Diğer 3 ana filtrenin de 2 yılda bir değişmesi yeterli olacaktır.